Przedszkole Samorządowe nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim

Rozkład dnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =

RAMOWE PLANY DNIA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH


Grupa I "Żabki" -  rok szkolny 2017/2018
 
Godziny Zajęcia dnia
06.30 - 07.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne i integracyjne, służące realizacji pomysłów dzieci.
07.30 - 08.00  Zabawy ruchowe, zabawy w kole ze śpiewem, zabawy ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane. Zabawy dowolne
z niewielkim udziałem nauczyciela.
08.00 - 08.15 Zestaw porannych zabaw ruchowych.
08.15 - 08.30 Czynności samoobsługowo- higieniczne.
08.30 - 09.00 Śniadanie.
09.00 - 09.30 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wg wybranego programu.
09.30 - 10.30 Spacery, wycieczki, zajęcia sportowo-ruchowe na świeżym powietrzu
lub w sali, zabawy tematyczne.
10.30 - 11.00 Czytanie literatury dla dzieci. Zabawy odprężające.
11.00 - 11.15 Zabawy muzyczne, ruchowe, twórcze.
11.15 - 11.30 Czynności samoobsługowo- higieniczne.
Przygotowanie do obiadu.
11.30 - 12.00 Obiad.
12.00 - 13.45 Leżakowanie.
13.45 - 14.00 Czynności samoobsługowo- higieniczne.
Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 - 14.15 Podwieczorek.
14.15 - 15.30 Czytanie literatury dla dzieci. Ćwiczenia indywidualne
z dziećmi. Rozmowy kierowane. Zabawy integracyjne.
Zabawy stolikowe z niewielką ingerencją nauczyciela.
 
 

Grupa II "Biedroneczki" -  rok szkolny 2017/2018

Godziny Zajęcia dnia
06.00 - 07.30

 
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, integracyjne, służące realizacji pomysłów dzieci.
 
07.30 - 08.00
 
Zabawy ruchowe, zabawy w kole ze śpiewem, zabawy ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane.
08.00 - 08.15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
08.15 - 08.30 Zabiegi higieniczno-porządkowe.
08.30 - 09.00 Śniadanie.
09.00 - 09.30 Realizacja zadań edukacyjnych (zajęcia z całą grupą).
09.30 - 10.30
 
Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali. Zabawy ruchowe, zabawy tematyczne.
10.30 -11.00 Czytanie literatury dla dzieci. Zabawy odprężające.
11.00 -11.15 Zabawy muzyczne, ruchowe, zabawy twórcze.
11.15 -11.30
 
Zabiegi higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne.
11.30 -12.00 Obiad.
12.00 -13.45 Leżakowanie.
13.45 -14.00
 
Zabiegi higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku. Ćwiczenia mowy, artykulacyjne.
14.00 -14.15 Podwieczorek.
14.15 -15.00 Praca indywidualna z dziećmi, zabawy stolikowe, zabawy samorzutne.
15.00 - 16.00
 
Zabawy integracyjne, zabawy konstrukcyjne, zabawy
z niewielkim udziałem nauczyciela.
  

Grupa III  "Wróbelki - rok szkolny 2017/2018

Godziny Zajęcia dnia
07.30 - 08.00 Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela
Poranne ćwiczenia ruchowe.
08.00 - 08.15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
08.15 - 08.30 Zabiegi higieniczno-porządkowe.
08.30 - 09.00 Śniadanie.
09.00 - 09.30 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne według wybranego programu.
09.30 - 10.30 Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali.
Zabawy ruchowe, zabawy tematyczne, zabawy ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane.
10.30 - 11.00 Czytanie literatury dla dzieci. Zabawy odprężające.
11.00 – 11.15 Zabawy muzyczne, zabawy ze śpiewem ruchowe, twórcze.
11.15 – 11.30
 
Przygotowanie do obiadu.
Czynności samoobsługowo – higieniczne.
Ćwiczenia mowy, artykulacyjne.
11.30 - 12.00 Obiad.
12.00 - 13.45
 
Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne. Pakiet zajęć dodatkowych(z. plastyczne,
z. rytmiczne, z. taneczne, z. badawcze, z. ruchowe z elementami muzyki,
z. z jęz. angielskiego)
13.45 - 14.00 Zabiegi higieniczno – porządkowe.
Ćwiczenia mowy, artykulacyjne.
14.00 - 14.15 Podwieczorek.
14.15 - 15.00 Zabawy integracyjne, zabawy konstrukcyjne, zabawy z niewielkim udziałem nauczycielem.
15.00 - 16.30
 
Zabawy integracyjne.
Zabawy stolikowe z niewielką ingerencją nauczyciela. Zabawy konstrukcyjne i plastyczne.
 
Grupa IV "Pszczółki"  - rok szkolny 2017/2018
 
Godziny Zajęcia dnia
07.00 – 07.30 Zabawy dowolne i integracyjne.
07.30 – 08.00 Ćwiczenia ogólnorozwojowe, grafomotoryczne. Praca z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela.
08.00 – 08.15 Zestaw porannych ćwiczeń ruchowych.
 08.15 – 08.30 Czynności samoobsługowo –higieniczne.
08.30 – 09.00 Śniadanie.
09.00 – 10.00 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wg wybranego programu.
10.00 – 11.15 Spacery, wycieczki, zajęcia sportowo – ruchowe na świeżym powietrzu
lub w sali, zabawy tematyczne. 
11.15 – 11.30 Czynności samoobsługowo- higieniczne.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 12.30 Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
12.30 – 13.30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy na placu przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.
13.30 – 13.45 Zabawy ruchowe.
13.45 – 14.00 Czynności samoobsługowo- higieniczne.
14.00 – 14.30 Podwieczorek.
14.30 – 15.00 Czytanie literatury dla dzieci - bajkoterapia. Ćwiczenia indywidualne
z dziećmi – praca wyrównawcza. Rozmowy kierowane.
15.00 – 16.00 Zabawy integracyjne. Zabawy i gry stolikowe z niewielką interwencją nauczyciela. Zabawy konstrukcyjne, plastyczne.
 

Grupa V "Motylki"  - rok szkolny 2017/2018
 
Godziny Zajęcia dnia
07.00 - 07.30 Zabawy dowolne i integracyjne.
07.30 - 08.30


 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i grafomotoryczne. Praca 
z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy dowolne
z niewielkim udziałem nauczyciela.
08.30 - 08.45 Zestaw porannych zabaw i ćwiczeń ruchowych.
08.45 - 09.00 Czynności samoobsługowo- higieniczne.
09.00 - 09.15 Śniadanie.
09.15 - 10.15 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wg wybranego programu.
10.15 - 11.15

 
Spacery, wycieczki, zajęcia sportowo-ruchowe na świeżym powietrzu
lub w sali, zabawy tematyczne.
 
11.15 - 11.30 Czynności samoobsługowo - higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
11.30 - 12.00 Obiad.
12.00 - 12.30

 
Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
12.30 -13.30
 
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy na placu przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.
13.30 - 13.45 Czynności samoobsługowo- higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku
13.45 - 14.00 Podwieczorek.
14.00 - 15.00
 
Czytanie literatury dla dzieci - bajkoterapia. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi – praca wyrównawcza. Rozmowy kierowane.
15.00 - 16.00
 
Zabawy integracyjne. Zabawy i gry stolikowe z niewielką ingerencją nauczyciela. Zabawy konstrukcyjne, plastyczne.