Przedszkole Samorządowe nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim

Kadra

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =

KADRA PEDAGOGICZNA

Alina Rataj - dyrektor

 
nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie, studia podyplomowe  w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe w zakresie nauczania muzyki i plastyki, studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie i dydaktyki przedsiębiorczości, ekspert z listy MEN 
Ilona Gryl -
wychowawca 
nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki


 
Magdalena Gumulec - wychowawca
 
nauczyciel mianowany
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki  wczesnoszkolnej
z logopedią, studia podyplomowe w zakresie reżyserii teatru dzieci i młodzieży, studia podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej – wychowanie przedszkolne i  nauczanie zintegrowane

 
Anna Jarnecka -
wychowawca 
nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
urlop

 
Marta Margasińska - wychowawca


 
nauczyciel mianowany
mgr kulturoznawstwa w zakresie teatrologii,
studia podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej – wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane,
studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie i dydaktyki przedsiębiorczości,
instruktor teatralny

 
Aneta Podlawska
- wychowawca

 
nauczyciel stażysta
mgr pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 
Katarzyna Sikora
- wychowawca 
nauczyciel mianowany
mgr filologii polskiej, studia podyplomowe
w zakresie edukacji elementarnej – wychowanie przedszkolne
i nauczanie zintegrowane

 
Beata Szafraniec
- wychowawca
 
nauczyciel kontraktowy
mgr pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 
Anna Wojtasińska
- wychowawca

 
nauczyciel dyplomowany
mgr pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 
Anna Rzeźnik –
nauczyciel języka angielskiego

 
nauczyciel kontraktowy
mgr pedagogiki w zakresie doradztwa zawodowego,
licencjat w zakresie filologii angielskiej
 
Barbara Sarleja –
nauczyciel religii

 
nauczyciel dyplomowany
mgr nauk o rodzinie,
studia podyplomowe w zakresie katechetyczno- pedagogicznnym
 
Emilia Daroch – Kuleta – nauczyciel logopeda


 
nauczyciel stażysta
mgr filologii polskiej, studia podyplomowe
w zakresie logopedii ogólnej

 
Monika Pietrasz
- wychowawca

 
nauczyciel kontraktowy
mgr pedagogiki opiekuńczo - resocjalizacyjnej
studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki
kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie


 
Małgorzata Wiernicka
- wychowawca
nauczyciel kontraktowy
mgr pedagogiki pracy socjalnej,
studia podyplomowe: edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne
i nauczanie zintegrowane
Marlena Lodzińska
- nauczyciel wspomagający


 
nauczyciel kontraktowy
mgr niemcoznawstwa, licencjat z germanistyki,
studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią pedagogiczną
 
 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Aleksandra Przybył –
zajęcia z rytmiki
 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 
Martyna Mowczan - 
intruktor tańca
 
 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI 

Jolanta Kurdek
 
intendent
 
Mariola Sikora
 
pomoc nauczyciela w grupie II
 
Elżbieta Sołtysiak
 
pomoc nauczyciela w grupie I
 
Halina Raczyńska
 
woźna oddziałowa w grupie I
 
Katarzyna Woźniak
 
woźna oddziałowa w grupie II
 
Iwona Warych
 
woźna oddziałowa w grupie III
 
Jadwiga Surosz
 
woźna oddziałowa w grupie IV
 
Krystyna Gaicka
 
woźna oddziałowa w grupie V
 
Agnieszka Macioł kucharka
Lidia Niepsuj pomoc kucharki
Aldona Kiełbik pomoc kucharki
Sławomir Matusiak dozorca