Przedszkole Samorządowe nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =

 

przedszkole 16Przedszkole Samorządowe Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim istnieje od 1979 roku. 
Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16:30.
Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach
7.30 – 12.30. Do dyspozycji każdej grupy są dwie sale, jedna do zajęć edukacyjnych, druga do zabaw ruchowych i zabaw w kącikach zainteresowań.

Pomieszczenia są wyremontowane i wyposażone w nowoczesne kolorowe i estetyczne mebelki oraz zestawy gier i zabawek.
W przedszkolu dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia.
Obiady zamawiane są w formie cateringu.
Dzieci w przedszkolu przebywają w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości i akceptacji.
Przedszkole zatrudnia wspaniale przygotowaną, zaangażowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną, posiadającą dodatkowe kwalifikacje (przygotowanie z zakresu teatrologii, reżyserii teatrów dziecięcych i młodzieżowych, filologii polskiej, muzyki, plastyki, oligofrenopedagogiki).
Nauczyciele nieustannie doskonalą swoje umiejętności i warsztat pedagogiczny.
Przedszkole Samorządowe Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim obok szeregu działań szeroko wspierających wszechstronny i twórczy rozwój dziecka dużą wagę przykłada do edukacji 
i wychowania poprzez bajki, literaturę i teatr.
Nowatorskie rozwiązania dotyczą przede wszystkim edukacji teatralnej, ale też działań związanych z promocją zdrowia i ekologii oraz stosowania metod aktywizujących i nowoczesnych środków multimedialnych.
Wszystkie te działania oparte są na treściach wprowadzających dzieci w świat pozytywnych wartości, uczą zasad postępowania, budują wrażliwość, empatię, wyzwalają konieczność troski o drugiego człowieka, o świat przyrody, uczą zgodnej zabawy, wzajemnego szacunku, współpracy w działaniu i w zabawie, wyzwalających postawy twórcze.
W oparciu o edukację teatralną wyzwalamy w dzieciach twórcze postawy,  aktywność, spontaniczność, budzimy potrzebę obcowania ze sztuką. Formy sceniczne wykorzystujemy 
w codziennej pracy, na imprezach okolicznościowych, a ich uwieńczeniem jest przygotowywany już od wielu lat kwietniowy spektakl podsumowujący Festiwal „Fantazja”, kiedy to na dużej scenie MOK- u przedszkolaki z wszystkich grup prezentują się  na tle pięknej scenografii, pełnej ruchu i muzyki choreografii.
Wybór tematu, scenariusz i cała oprawa artystyczna są przygotowywane przez nauczycieli naszego przedszkola. 
W tym przedsięwzięciu, tak jak i w innych pomagają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice. Poprzez świat bajek, spektakli, systematycznego obcowania z piękną literaturą, realizację programu „Książka moim przyjacielem” (włączamy do niego rodziców, studentów), kształtujemy w dzieciach świat wartości oparty na dobru, pięknie i prawdzie oraz rozwijamy potrzeby czytelnicze.
Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Dbamy o wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci, które tego wymagają. W przedszkolu prowadzone są zajęcia logopedyczne.
Dla wszystkich dzieci organizujemy zajęcia dodatkowe, m.in. rytmikę, taniec, język angielski, a także zajęcia plastyczne, dramowe, ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz inne zgodne z potrzebami dzieci.